Kosten

Hoe duur een adoptie uitpakt, hangt af van de situatie. Hieronder tarieven en/of schattingen.

Kind in Nederland
Als het gaat om de adoptie van een Nederlands kind, liggen in 2018 de volgende kosten voor de hand:
advocaat (schatting)€ 3.000 (15 uur)
griffierecht€ 291
geboorte-uittreksel€ 13,20
Bij hoger beroep: 
advocaat (schatting)€ 3.000 (15 uur)
griffierecht€ 329
Kind in buitenland
Als het gaat om de adoptie van een buitenlands kind, liggen in 2018 de volgende kosten voor de hand:
verplichte voorlichting€ 1.595
vergunninghouder€ 15.000 tot € 30.000
reiskostenzelf berekenen
tolkuurprijs ter plekke
uittreksels + apostille + vertaling€ 1.000
advocaat (schatting)€ 3.000 (15 uur)
griffierecht€ 291
verblijfsvergunning NL€ 950
Eventueel: 
omzetting adoptie€ 1.000

Mensen met een laag inkomen hoeven bij een gang naar de rechter de gerechtelijke kosten niet volledig zelf te betalen. Zij betalen al naar gelang hun financiële situatie een bijdrage

Adoptant en kind in buitenland
Bij adoptie in een land waar adoptant en kind beiden hun gewone verblijfplaats hebben, zijn de kosten grotendeels afhankelijk van de eisen en tarieven in het woonland. Van bemiddeling door een Nederlandse vergunninghouder is dan geen sprake. In sommige landen, zoals Rusland, is een advocaat niet nodig en berekent de rechtbank geen griffierecht. De kosten bestaan uit reis- en verblijfskosten, documenten, apostilles en vertalingen. 

Wordt de adoptie door Nederland niet onmiddellijk erkend, dan kan hier te lande soms een rechtszaak nodig zijn. Zie voor een schatting van de advocaat- en griffiekosten hierboven. Wordt de adoptie wel erkend, maar volgt er niet van rechtswege Nederlanderschap uit voor het kind, dan kan daarvoor een gang naar de rechter nodig zijn met de bijbehorende kosten.