Nieuws

Interlandelijke adoptie zal worden hervat

Vrijdag 8 april 2022

Adoptie van kinderen uit het buitenland wordt weer mogelijk. Die zal niet meer verlopen via bemiddelingsbureaus, maar via een nieuw op te richten overheidsorganisatie. Kinderen zullen alleen nog naar Nederland mogen komen, als ze in hun land van herkomst niet kunnen worden opgevangen. Over de invulling wordt in Den Haag nog nagedacht.

Nederland schort interlandelijke adoptie op

Maandag 8 februari 2021

Met onmiddellijke ingang heeft Nederland interlandelijke adopties opgeschort. Dit heeft demissionair minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming bekendgemaakt. De maatregel is genomen in reactie op het vernietigende rapport van de commissie-Joustra over de Nederlandse adoptiepraktijk en de rol daarbij van de Nederlandse overheid. Lopende adoptieprocedures worden afgehandeld, zij het met een extra toets.

Het rapport gaat dienen als basis voor een nieuwe adoptiepraktijk. Zo moet er onder meer een onafhankelijk landelijk expertisecentrum voor adoptie komen.

Op adopties door Nederlanders die in het buitenland wonen, is de opschorting niet van toepassing. Daarvoor geldt de nationale wetgeving van het woonland. Voor de verkrijging van het Nederlanderschap voor het kind bij adoptie door Nederlanders in hun woonland elders geldt wetgeving zoals beschreven op deze pagina.