Adoptant • Buitenland

Wie mag adopteren?

Gehuwd

Echtparen, bestaande uit man en vrouw, hebben bij adoptie in een ander land vaak een streepje voor op paren met een geregistreerd of ongeregistreerd partnerschap, partners van gelijk geslacht of alleenstaanden. 

Geregistreerd partnerschap

Anders dan in Nederland is in het buitenland een geregistreerd partnerschap niet altijd gelijkwaardig aan het huwelijk. Dat kan van invloed zijn op de mogelijkheden om in een bepaald land te adopteren. In het geval van een geregistreerd partnerschap kunnen in Rusland bijvoorbeeld niet beide partners hetzelfde kind adopteren. De aanvraag in dergelijke gevallen gaat dan, indien toegestaan in het betreffende land, op naam van een van de partners. Die is dan alleenaanvrager.

Ongeregistreerd partnerschap 

In Nederland is voor adoptie van een Nederlands kind niet van belang of partners al dan niet een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, maar hoe lang ze samenwonen en hoe lang ze voor het kind gezorgd hebben. In het buitenland kan een aanvraag, indien toegestaan in het betreffende land, op naam van een van de partners worden gedaan. Die is dan alleenaanvrager.

Alleenstaande

Alleenstaanden is het in Nederland en veel andere landen toegestaan een kind te adopteren. Adoptie door paren geniet echter bijna overal de voorkeur. In een land als Rusland is adoptie door een alleenstaande verboden als in het thuisland van die alleenstaande het homohuwelijk is toegestaan.

Partners van gelijk geslacht 

In Nederland hebben paren, gevormd door partners van gelijk geslacht, dezelfde rechten als partners van verschillend geslacht, ook bij adoptie. In het buitenland wordt vaak gediscrimineerd en soms is adoptie door partners van gelijk geslacht zelfs wettelijk verboden. Adoptie door een alleenaanvrager biedt dan zelden soelaas.