Leeftijd

Nederland

Nederlands kind / leeftijd adoptant
Wie in Nederland een Nederlands kind adopteert, moet ten minste 18 jaar ouder zijn dan het kind. 
Voor de adoptant geldt geen maximumleeftijd.

Nederlands kind / leeftijd  kind
Het kind moet op de dag van het adoptieverzoek minderjarig zijn. 
Als het kind 12 jaar of ouder is, moet het zelf geen bezwaar hebben tegen de adoptie.
Is het kind jonger dan 12 jaar en snapt het wat adoptie inhoudt, dan telt zijn of haar mening ook.

Buitenlands kind / leeftijd  adoptant
Wie in Nederland een buitenlands kind adopteert, krijgt te maken met een maximumleeftijd. De adoptant(en) mogen maximaal 40 jaar ouder zijn dan het te adopteren kind. 
Is de adoptant 42 jaar, dan hangt van de leeftijd van het kind af of deze adoptant mag adopteren. 
Vanaf 46 jaar mag niemand nog adopteren. 
Is de partner van een 46-plusser jonger, dan kan deze individueel wel adoptie aanvragen.
De minister van Justitie en Veiligheid kan in individuele gevallen adoptie door een 46-plusser toestaan.

Buitenlands kind / leeftijd  kind
In Nederland kan een buitenlands kind alleen worden geadopteerd als het bij binnenkomst in Nederland jonger is dan 6 jaar.
Twee uitzonderingen zijn mogelijk:
• er verblijft al een oudere broer of zus van het kind bij de adoptant;
• het gaat om twee kinderen voor wie scheiden schadelijk is.

Buitenland

De leeftijd van adoptant en kind wordt bepaald door het land waar adoptant of kind verblijft. In andere landen gelden in dezen andere regels dan in Nederland. Als adoptant en kind hun vaste verblijfplaats hebben in een ander land, is de Nederlandse wet- en regelgeving niet van toepassing. Een adoptie die in overeenstemming met de wetgeving van zo’n land tot stand is gekomen, is ook in Nederland geldig, ondanks de verschillen in wetgeving. Dit geldt ook bij adoptie door een Nederlander die in dat andere land de vaste verblijfplaats heeft.