Uw situatie

U wilt adopteren of voogd of pleegouder worden

Kies om uw opties te verkennen de combinatie die uw situatie het dichtst benadert. Een overzicht van mogelijke situaties vindt u op de pagina Situatiemap.

Adopteren of voogdij
Adoptie
Voogdij
Partnerschap
Man-vrouw
Man-man/vrouw-vrouw
Alleenstaand
Burgerlijke staat
Gehuwd
Geregistreerd partnerschap
 Ongeregistreerd partnerschap
Alleenstaand
Woonplaats van de adoptant
Nederland
Buitenland
Woonplaats van het te adopteren kind
Nederland
 Buitenland