Credits

Adoptant.nl plaatst op deze website alleen eigen en openbare teksten, alsook teksten die door andere bronnen zijn vrijgegeven voor publicatie. Beeldmateriaal is afkomstig ofwel van eigen fotografen ofwel van fotografen die hun foto’s rechtenvrij beschikbaar stellen via onder meer Wikimedia Commons.

Gebruikt beeld

Voorpagina:  Martin Strachoň / Wikimedia Commons