Adoptie of pleegzorg?

Adoptie: wie mag welk kind adopteren?

Bekend of onbekend kind adopteren uit binnenland of buitenland?

Hoe u uw adoptie moet aanpakken, hangt af van uw kinderwens. Wilt u een willekeurig kind adopteren of heeft u een specifiek kind op het oog? In het laatste geval wordt een adoptie extra moeilijk als het om een buitenlands kind gaat. Zulke probleemgevallen krijgen op deze website bijzondere aandacht.

Vijf situaties

Globaal zijn er vijf situaties.

  1. Wie in Nederland woont en in Nederland een Nederlands kind adopteert, krijgt te maken met een relatief gering aantal wettelijke beperkingen. Er zijn alleen weinig kinderen beschikbaar.
  2. Wie in Nederland woont en in het buitenland adopteert, mag dat niet op eigen houtje doen, maar moet de procedure voor deze interlandelijke adoptie laten lopen via de Stichting Adoptievoorzieningen. Er gelden strenge regels. Het kind mag geen bekende zijn.
  3. Wie in Nederland woont en een bekend buitenlands kind wil adopteren, bijvoorbeeld een verweesd familielid, vindt daartoe binnen de Nederlandse wet geen mogelijkheden. Zo’n adoptie is illegaal. Emigratie kan misschien uitkomst bieden.
  4. Wie zijn of haar gewone verblijfplaats heeft in een land buiten Nederland, mag aldaar een kind adopteren volgens de wetten van dat andere land. Dan is sprake van een binnenlandse adoptie elders, niet van een interlandelijke adoptie. Nederland gaat niet over binnenlandse adopties elders. Wil men op enig moment met het kind naar Nederland verhuizen, dan zal uit documenten en bewijsstukken moeten blijken dat sprake was van een legale adoptie. 
  5. Wie een kind adopteert onder andere voorwaarden dan hierboven genoemd, zal een adoptie naar Nederlands recht moeten aanvragen. Bij een dergelijke gecompliceerde situatie is inschakeling van een advocaat in Nederland geboden. 
Wie kan om een adoptie verzoeken?

Adopteren adoptie adoptant voogdij pleegkindAdoptievoorwaarden verschillen per land. Wie in het ene land woont en in het andere land adopteert, krijgt met de wetgeving van verschillende landen te maken.  Voor adoptanten en kinderen gelden leeftijdsgrenzen, sommige landen sluiten homoseksuele paren uit, adoptanten dienen van onbesproken gedrag te zijn en over voldoende middelen te beschikken

Voogdij of pleegzorg? 

Voor voogdij gelden eigen voorwaarden en de mogelijkheden zijn beperkter. Vooral wie een pleegkind uit het buitenland wil opnemen, loopt tegen hindernissen aan. Ook daarvoor ruim aandacht op deze website.

Hoe te beginnen? 

Om u op weg te helpen heeft adoptant.nl onder het menu Start/Uw situatie een gidspagina ingericht om u naar uw eigen situatie te loodsen. Aanvullende varianten treft u aan op de situatiepagina’s. Wijkt uw situatie te sterk af van het gebodene, neemt u dan contact met ons op.