Interlandelijke adoptie

Dit is een adoptie waarbij de adoptant en het kind in verschillende landen wonen. In het thuisland moet de adoptant toestemming tot adoptie verkrijgen, de zogenaamde beginseltoestemming van het ministerie van Veiligheid en Justitie, vervolgens dient de adoptie plaats te vinden volgens de wetten van het land waar het kind woont. Dat land dient een Conformiteitsverklaring af te geven (voorzien van een apostille), waaruit blijkt dat de adoptie heeft plaatsgevonden conform de bepalingen van het Haags Adoptieverdrag.