Stichting Adoptievoorzieningen

In opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid regelt deze stichting de voorlichtingsbijeenkomsten die deel uitmaken van de adoptieprocedure. Zie de website: adoptie.nl.