Adoptie

Adopteren mag niet iedereen. En voor adoptie komt niet elk kind in aanmerking. Er zijn regels voor de adoptieouders (in wetsteksten vaak adoptiefouder genoemd) en er zijn regels voor kinderen.

De leeftijd is een criterium bij de bepaling van de geschiktheid van adoptant en kind voor adoptie. Voor de adoptant geldt een minimumleeftijd, in Nederland ook een maximumleeftijd als het om een buitenlands kind gaat. Zie daarvoor de pagina Leeftijd.  

Regels verschillen per land. Het Haags Adoptieverdrag brengt hier enige lijn in. Aangesloten landen erkennen elkaars adopties. Voorwaarde is wel dat deze landen het verdrag ook geratificeerd hebben.

Wie komt in aanmerking om te adopteren?

Nederland

Buitenland

Welk kind?

Nederland

Buitenland