Haags Adoptieverdrag

Haags Adoptieverdrag (HAV) oftewel Verdrag inzake de bescherming van kinderen en de samenwerking op het gebied van de interlandelijke adoptie, in 1993 vastgesteld, in 1995 in werking getreden. Voor landen die wel hebben ondertekend, maar niet geratificeerd, zoals Rusland, geldt het verdrag niet.