Adoptie naar Nederlands recht

Als een adoptie onder andere omstandigheden tot stand komt dan voorzien in het Haags Adoptieverdrag of anders dan voorzien in Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek, zal een adoptie naar Nederlands recht moeten plaatsvinden. Daarvoor gelden eisen ten aanzien van de verzorgingstermijn, die kan variëren tussen één en drie jaar. Raadpleeg een advocaat.