Gewone verblijfplaats

De ‘gewone verblijfplaats’ is volgens EU-criteria het land waar iemand legaal zijn economische, sociale en gezinsleven leidt. U toont dit aan met een verblijfsvergunning, huurovereenkomst, arbeidscontract, bankrekening, telefoonabonnement, schoolrapporten, bonnen voor dagelijkse boodschappen bij de supermarkt enzovoorts. Nederlandse consulaten geven desgevraagd een ‘Verklaring woonplaats’ af.