Omzetting adoptie

Als het herkomstland van het kind niet is aangesloten bij het Haags Adoptieverdrag, is omzetting van de adoptie naar Nederlands recht nodig. Na een zwakke adoptie  is omzetting naar een sterke adoptie nodig om het geadopteerde kind aan de Nederlandse nationaliteit te helpen.