Gezag

Een partner die niet gehuwd is of geregistreerd met de ouder van een kind, heeft na erkenning niet automatisch het ouderlijk gezag. Dat gezag kan verkregen worden door via DigiD of een formulier bij de rechtbank gezamenlijk gezag aan te vragen. Is sprake van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap, dan leidt de erkenning automatisch ook tot ouderlijk gezag. Er is een wet op komt die het ouderlijk gezag in alle gevallen aan erkenning gaat koppelen. (Zie Burgerlijk Wetboek, art. 251 en verder.)