Erkenning

« Back to Glossary Index

Erkenning van een geadopteerd kind door een partner is niet mogelijk en niet nodig als de partners tijdens de adoptie gehuwd of geregistreerd waren. Beiden zijn dan automatisch juridisch ouder. Is er maar één juridische ouder, dan kan onder voorwaarden (zie Burgerlijk Wetboek, art. 203 en verder) een partner bij elke Nederlandse gemeente terecht om de erkenning te regelen, ook als de betrokkenen niet in Nederland wonen. De partners hoeven niet gehuwd of geregistreerd te zijn, maar het mag wel.