Situatie #53

Voogdij en pleegzorg

De voogd vervangt juridisch de ouders en heeft de zeggenschap over het kind. Voogdij geeft minder rechten dan adoptie. Een voogd wordt in Nederland door een ouder of door de rechter benoemd. Juridische informatie vindt u bij de Rechtspraak.

Pleegzorg is kinderopvang door pleegouders waartoe een Nederlandse gemeente kan besluiten als ouders de zorg verzaken. Een rechter komt er niet aan te pas.

Bij Pleegzorg Nederland en op deze site van de Rijksoverheid vindt u informatie over de mogelijkheid en voorwaarden om een pleegkind onder uw hoede te nemen. 

Buitenlands kind

Een buitenlands kind kan in Nederland door de rechter onder voogdij worden geplaatst. Het kan bijvoorbeeld gaan om een minderjarige asielzoeker voor wie ouderlijke zorg ontbreekt. 

Komt een buitenlands kind tijdens een tijdelijk verblijf in Nederland zonder zorg te zitten omdat de ouders in detentie belanden of anderszins uit het zicht raken, dan kan zo’n kind tijdelijk bij een pleeggezin worden ondergebracht. In de praktijk komt het voor dat ‘tijdelijk’ verkeert in permanent, omdat uitzetting niet altijd lukt.