Situatie #36

Voogdij in het buitenland

In het buitenland is de voogdij soms anders geregeld dan in Nederland. Zo komt er in Rusland geen rechter aan te pas bij de aanstelling van de voogd. Dat kan leiden tot de situatie waarin de buitenlandse voogdij door de Nederlandse overheid onterecht niet wordt erkend. 

Het komt voor dat een Nederlands consulaat voor verstrekking van een visum een rechterlijke uitspraak omtrent de voogdij blijft eisen. Rechters in het buitenland passen echter hun eigen wetten toe, niet die van Nederland. Van een botsing van jurisdicties kunnen kind en voogd de dupe worden, bijvoorbeeld als de voogdij door Nederland niet wordt erkend en een visum voor het kind wordt geweigerd in het kader van bestrijding van kinderontvoering. De motivatie voor een Nederlandse visumweigering luidt in zo’n geval algauw: het doel en de omstandigheden van het voorgenomen verblijf zijn onvoldoende aangetoond (punt 2).