Wobka

Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie. Kinderen moeten jonger dan zes jaar zijn, adoptanten komen vanaf hun 46ste niet meer in aanmerking. De minister van Justitie moet beginseltoestemming verlenen. Adoptie van een gekend kind, dus een kind dat de adoptanten al kennen, zoals een familielid, is niet geoorloofd.