Sterke adoptie

Bij een sterke adoptie worden de familierechtelijke betrekkingen met de biologische ouders verbroken. Er komt een nieuwe geboorteakte, waarin de adoptant als ouder vermeld staat en geen verwijzingen terug te vinden zijn naar de biologische ouders. Adoptanten krijgen dezelfde rechten als biologische ouders. Bij een sterke adoptie in het buitenland krijgt het kind (ook) de nationaliteit van de Nederlandse adoptieouder.