Kracht van gewijsde

Iedere rechterlijke beslissing krijgt kracht van gewijsde vanaf het moment dat deze beslissing niet meer kan worden bestreden met een rechtsmiddel dat de tenuitvoerlegging ervan schorst.