Belang van het kind

Het belang van het kind is voor rechters een belangrijk criterium bij de beslissing over een adoptieverzoek. De rechter kan aan dat belang zo veel waarde toekennen dat hij bereid is door de vingers te zien dat voor het overige niet aan alle voorwaarden is voldaan. In het belang van het kind kan een rechter ook juist beslissen om van toewijzing af te zien, al naar gelang de omstandigheden.