Adoptie

Adoptie: adopteren in of buiten Nederland

Adoptie in Nederland

Het adopteren van een Nederlands kind is relatief simpel voor adoptanten die in Nederland wonen. Voor adoptanten geldt in dit geval geen maximumleeftijd. Een adoptant moet ten minste 18 jaar ouder zijn dan het kind. 

Over de voorwaarden voor de adoptie van een kind met zijn gewone verblijfplaats in Nederland heeft,  kunt u lezen in dit informatieblad van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Een probleem is hier dat er in Nederland nauwelijks kinderen voor adoptie beschikbaar zijn.

Ook een stiefouderadoptie valt hieronder. Daarbij gaat het vaak om adoptie door de nieuwe partner van een moeder of vader. De eisen zijn dezelfde als bij een gewone adoptie. De adoptant moet minimaal drie jaar met de partner hebben samengeleefd en het kind minimaal een jaar hebben verzorgd. 

Deze termijnen gelden niet in het geval van duomoeders. Voor opheffing van de termijnen is wel een rechter nodig.

Het adopteren van een buitenlands kind vanuit Nederland is aan strenge regels gebonden. Er gelden allerlei leeftijdsgrenzen, een open adoptie is veelal uitgesloten, de minister van Justitie en Veiligheid moet beginseltoestemming verlenen en voordat een adoptie een feit is, kan er zo vijf jaar verstreken zijn.   

 Adoptie in het buitenland

Wie zijn gewone verblijf in Nederland heeft, mag niet op eigen houtje een kind in het buitenland adopteren. Doet iemand dat toch, dan is die adoptie illegaal. Erkenning door Nederland blijft dat geval uit en de adoptant riskeert straf. In het buitenland is vanuit Nederland vrijwel alleen een gesloten adoptie mogelijk volgens het Haags Adoptieverdrag en de Wobka

Wie zijn gewone verblijf in het land van het te adopteren kind heeft en daar daadwerkelijk overeenkomstig de nationale wetgeving adopteert, heeft niets te maken met het Haags Adoptieverdrag en de Wobka en is ook volgens de Nederlandse wet legaal bezig. Is de adoptant Nederlands staatsburger, dan wordt het kind in de regel van rechtswege oftewel automatisch ook Nederlands staatsburger. De Nederlandse overheid zal bewezen willen zien dat adoptant en kind werkelijk hun gewone verblijf in het adoptieland hebben of hadden.

  
Wegwijzer

Om u op weg te helpen heeft adoptant.nl op de pagina Uw situatie een gidspagina ingericht om u naar uw eigen situatie te loodsen. Aanvullende opties treft u aan op de situatiepagina’s waar u naartoe wordt geleid. Wijkt uw situatie te sterk af van het gebodene, neemt u dan gerust contact met ons op.